By Lana Vučković,

  Filed under: fizikalna terapija
  Comments: Komentari isključeni za

KALCIFIKAT U RAMENU


Pojava kalcifikata u tetivama mišića raznih dijelova tijela (kalcificirajuća tendinopatija, kalcificirajući tendinitis) relativno je učestala pojava, kojoj najčešće i ne znamo uzrok. Nešto je učestalije u žena te bolesnika sa šećernom bolesti. Kemijskim sastavom radi se o solima kalcij hidroksiapatita.

Proces kalcificiranja prolazi kroz nekoliko faza:

faza stvaranja– zbog promjena u tetivama dolazi do nakupljanja soli kalcija.

faza mirovanja – kalcifikat je najčešće bezbolan, no zbog svoje veličine, oblika ili dodira s tetivom u kojoj se nalazi može postati  bolan.

faza resorbiranja – radi se o periodu u kojem dolazi do pojave najjačih bolova, zbog pojave upale u okolnim tkivima.

Rendgenska snimka i ultrazvuk ramena prikazuje kalcifikat unutar tetiva rotatorne manšete, najčešće tetive supraspinatusa.

Ciljevi terapije:

Smanjiti bol i povećati mobilnost ramena. Smanjiti neurološke simptome kao dođe do pritiska na živac (trnjenje duž ruke, bol u nadlaktičnom mišiću, promjene osjeta, slabost podlaktice I šake)

Liječenje kod nas za Kalcifikat u ramenu:

Zagrijavanje ramena,terapijski ultrazvuk na rame, elektroterapija, vježbe mobilnosti individualne i vježbe pomoću štapa, primjena protuupalnih lijekova, magnetoterapija, medicinski oblog kod jakih upalnih procesa.

Naručite se ovdje za besplatne konzultacije

Comments are closed for this post.