KONTAKT

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU TVOJIH 208  j.d.o.o

 Vl. Lana Vučković, bacc.physioth
Sveti duh 34 (sjedište)
OIB: 88121715522

Kukuljevićeva 5, Britanski trg (ambulanta)

091/ 9045-616

ponedjeljkom i četvrtkom            12:00 – 20:00
utorkom, srijedom i petkom         8:00  – 16:00 

Također nudimo termine po dogovoru!